23 gener 1998

El Fòrum de Debats prepara les activitats per a l’any 1998

Estan previstes per ara sis conferències sobre temes de màxima actualitat
(La Marxa, 23-I-1998)