6 març 1998

Ahmed Ben Bella parlarà d’Algèria a Vic

(La Marxa, 6-III-1998)