13 març 1998

Ahmed Ben Bella assegura, a Vic, que el flux migratori nordafricà no s’aturarà

(la Marxa, 13–III-1998)