22 juny 2007

Citació del Fòrum de Debats al llibre “Cafè Vic”, d’Antoni Coromina