9 gener 2011

Fe d’errates

Entre els dies 3 i 5 de gener hi havia errades en la transcripció de l’agenda d’actes cap a la publicació web d’aquest portal. S’ha emenat l’agenda i es demanen disculpes.