11 octubre 2012

Teresa Forcades a Vic, article aparegut a Osona Comarca, pàgina 2, l’11 d’octubre 2012