26 febrer 2016

El «Robin Hood dels bancs» reapareix en una xerrada paral·lela al MWC, naciodigital.cat, 24 de febrer de 2016, sobre l’Enric Duran.

naciodigital.cat,  24 de febrer de 2016,  sobre l’Enric Duran:  El «Robin Hood dels bancs» reapareix en una xerrada paral·lela al MWC