9 juny 2017

Salutació del Fòrum de Debats en Esperanto.

 

com una de les conseqüències del curs d’introducció a l’esperanto, organitzat pel Fòrum de Debats, hem cregut adient incorporar aquesta salutació en llengua esperanto al nostre web.
———————-

Debato-Forumo(*) sendas fratan saluton al ĉiuj, aparte al la tutmonda esperanto-parolantoj, kun kiuj ni sentas kunigitaj pere de idealoj de paco kaj justeco, kaj la diskonigo de la lingvo internacia Esperanto, kiu antaŭenigu komunikadon inter homoj.

Libereco, frateco kaj feliĉo.

Koran brakumon.

Debato-Forumo (Vic-Osona-Katalunio-Eŭropo)

(*) Debato-Forumo estas asocio fondita en 1990 en la urbo Vic (Katalunio), kaj celas instigi la penson kaj organizi agadojn pri kulturaj kaj sociaj interesaj aferoj.

———————-

El Fòrum de Debats(*) envia una salutació fraternal a tothom, especialment, als esperantistes de tot el món amb els quals ens sentim units pels ideals de pau i justícia, i la divulgació de la llengua internacional esperanto, que afavoreixi la comunicació entre els humans. Llibertat, fraternitat i felicitat. Una abraçada cordial.

(*) El Fòrum de Debats és una associació fundada el 1990 a la ciutat de Vic (Catalunya) amb la finalitat de promoure el pensament i organitzar activitats sobre qüestions d’interès cultural i social.