8 novembre 2020

GONÇAL MAYOS

És professor titular i coordinador del doctorat Ciutadania i Drets Humans, Ètica i Política (UB). Investiga la naturalesa i evolució de la racionalitat, la modernització i postmodernització, amb especial atenció a les novetats i conflictes més actuals (macrofilosofia del present).

A més de nombroses col·laboracions en obres col·lectives i nombrosos articles en revistes especialitzades ha publicat entre d’altres:
Macrofilosofía de la Modernidad (2012)

Macrofilosofía de la globalización y del pensamiento único. Un macroanálisis para ‘empoderamiento (2012)

D’Alembert: De bastardo a líder de la Ilustración (2014)

Hegel. Dialéctica entre conflicto y razón (2014)

Homo obsoletus. Precariedad y desempoderamiento en la
turboglobalización (2016)

Poesofemes–poemes visuals (amb Toni Prat) (2020)