2 desembre 2023

Comunicat suspensió acte 17 de novembre

Com a conseqüència de la suspensió de l’acte del Fòrum de Debats programat pel 17 de novembre de 2023 a l’Auditori Marià Vila d’Abadal ubicat a l’edifici del Sucre de Vic i per tal d’evitar interpretacions inexactes emetem el següent comunicat:

 

1- El Fòrum de Debats és una associació cultural constituïda el 1990 per tal de fomentar el pensament crític amb l’objectiu de facilitar als assistents i seguidors dels nostres actes la comprensió dels canvis que s’esdevenen en la societat i el món actuals per tal de poder conformar una opinió pròpia més contrastada.

 

2- Per això basa la seva programació en el pluralisme temàtic i ideològic com a instrument per a intentar assolir una societat millor i unes persones lliures amb un criteri fonamentat sobre el conjunt de qüestions que vertebren el món actual. L’entitat com a tal no es posiciona sobre les idees o opinions dels convidats, els ofereix un espai per manifestar-les i confrontar-les.

 

3- Creiem que el pluralisme del Fòrum de Debats s’ha demostrat a bastament en els nostres 33 anys d’existència, en els 435 actes celebrats, els gairebé 600 ponents que han acceptat de col·laborar en el nostre projecte i al qual han tingut accés directe i gratuït, aproximadament, unes 50.000 persones. La llista d’aquests actes es pot consultar al nostre web i als nostres dossiers.

 

4- Han participat en els nostres actes convidats de quatre continents, des de Premis Nobel de la Pau, expresidents de Repúbliques, científics, filòsofs, polítics, economistes, historiadors,  periodistes, escriptors,… de totes les tendències i s’hi han exposat idees, experiències o informacions novedoses a Catalunya i més enllà del nostre àmbit.

 

5- Tot això s’ha efectuat, bàsicament, gràcies a les aportacions econòmiques i al treball voluntari i no remunerat de les persones que han compartit aquest projecte, amb un simbòlic suport  econòmic i logístic de l’Ajuntament de Vic, que agraïm.

 

6- Tots els  nostres actes són oberts al conjunt de la població de manera lliure, gratuïta i sempre amb un temps dedicat al col·loqui sense cap censura i només amb el límit del respecte personal.

 

7- Per primera vegada en 33 anys, abans de l’acte programat per al passat 17 de novembre titulat “Una altra mirada al transgenerisme”, plantejat en forma d’entrevista entre Sandra Mercado,  persona crítica amb el procés de transició de gènere que ha viscut, i el periodista Jordi Vilarrodà, alguns col·lectius suposadament defensors dels drets de les persones trans van exigir la suspensió de l’acte al Fòrum de Debats, a l’Ajuntament de Vic i, fins i tot, a la Generalitat de Catalunya per considerar que era un acte transfòbic i constitutiu d’un delicte d’odi. Lamentem i expressem la nostra inquietud pel fet que aquests col·lectius optin per una posició prohibicionista en comptes de participar, com entots els altres actes del Fòrum de Debats, en el col·loqui previst després de l’entrevista i on haguessin pogut manifestar lliurement els seus punts de vista.

 

8- Entenem que aquesta posició, a part d’intolerant i coactiva, atempta contra els principis més bàsics de la llibertat d’expressió i més quan, en altres ocasions, han tingut l’oportunitat de manifestar les seves posicions convidats per la nostra entitat. Les pressions s’han fonamentat en el presumpte discurs d’odi de Sandra Mercado per les seves crítiques a la llei trans i a un suposat  lobby trans. L’acusació de discurs d’odi s’ha de demostrar i no pot servir d’excusa per a pràctiques de censura prèvia, pròpies de règims totalitaris, que lesionen un dret fonamental com és la  libertat d’expressió

 

9- Lamentem també amb preocupació que l’Ajuntament de Vic, seguint orientacions d’alguns organismes de la Generalitat de Catalunya, cedís a les coaccions dels col·lectius esmentats i no ens autoritzés l’ús de la sala habitual per a la realització d’aquesta activitat ni de cap espai públic, i no mostrés una posició ferma en defensa de la llibertat d’expressió, columna bàsica d’un sistema democràtic.

 

10- Agraïm les nombroses mostres de suport i solidaritat que hem rebut en defensa de la nostra trajectòria i de rebuig dels obstacles i intervencions que han portat a la suspensió d’aquest acte i que interpretem com una defensadel dret a la llibertat d’expressió.

 

11- Esperem poder continuar desenvolupant la nostra tasca després d’aquesta desagradable incidència i convidem a tothom qui comparteixi aquests plantejaments a col·laborar de la manera que cregui més convenient amb el Fòrum de Debats.

 

Vic, 29 de novembre de 2023

–En PDF–