Estudi sobre la tipologia dels actes del Fòrum de Debats

Des del 1990, han passat pel Fòrum de Debats centenars de persones que, amb les seves conferències o aportacions a les tertúlies, han fet possible la raó de ser de l’Entitat.

A continuació hi figura un estudi, a càrrec d’Assumpta Verdaguer, membre del Fòrum, on es classifiquen els actes fins al 2014, atenent al genere dels ponents i/o al tema de l’acte, segons els codis d’activitat de la Unesco. :

Classificació per temes, segons els codis de la Unesco, de les conferències i tertúlies, entre 1990 i 2014

Taula de temes segons la UNESCO

A continuació una distribució dels actes segons el genere dels Ponents :

Classificació per gènere dels ponents, entre 1990 i 2014

Classificació per temes i gèneres