Enllaços

Enllaços a webs relacionats amb conferenciants o tertulians del Fòrum de Debats.

Memoria y Política

Un observatorio atento a los desarrollos multidisciplinarios de la cultura anamnética, particularmente en la relación de la memoria con la política, la moral, el derecho, la religión, la literatura y las artes escénicas. Este blog incluye una recopilación de trabajos de Reyes Mate (artículos, conferencias, reseñas ya publicados y textos inéditos). Posteriormente acogerá trabajos de otros autores.

Xnet

Xnet és un projecte activista que treballa en diversos camps relacionats amb els drets digitals y la democràcia en xarxa: llibertat d’expressió; neutralitat de la xarxa; privacitat; la lliure circulació de la cultura, el coneixement i la informació; mecanismes de transparència, participació i control ciutadà del poder i les institucions; la defensa del periodisme ciutadà pel dret a saber, informar i estar informats; la lluita legal, tècnica i comunicativa contra la corrupció; i la tecnopolítica entesa com la pràctica i l’acció en Xarxa per a l’apoderament ciutadà, la justícia i la transformació social.