13 març 2017

Josep Mª Ricart Puigneró: El cohabitatge. Un model alternatiu d’accés a l’habitatge.