Filmacions

El Fòrum de Debats, en la seva inquietud per promoure el pensament crític i rigorós, s’esforça per donar la màxima difusió a les opinions dels nostres conferenciants. En la mesura de les nostres possibilitats, intentem deixar testimoni dels nostres actes, ja sigui gravant o filmant les intervencions, sempre que ens hi autoritzin els ponents.

Hem suprimit la llista detallada de les filmacions que hi havia anteriorment en aquest punt de menú, perquè des del 2009  intentem concentrar la informació de cada acte en una pàgina específica, dintre de l’apartat Activitats Realitzades -> Detall de cada activitat ->Últimes Activitats, on hi trobareu, a més de les dades bàsiques, la filmació de l’acte, si és que en disposem.

Darrerament estem utilitzant la plataforma YouTube com a repositori de les nostres filmacions i a mesura que ens sigui possible mirarem d’anar-n’hi afegint.

Us proposem doncs, que utilitzeu els punts de menú  de l’esquerra de la pàgina d’inici: Llistes de Ponents i Llista d’actes, per  buscar la informació d’un acte concret o, si en desconeixeu els detalls, feu ús del CERCADOR de la barra superior per fer cerques més genèriques, que us permetran accedir a la pàgina resum de l’acte que busqueu.